Gwarancja

Gwarancja na bramy i drzwi

Firma HORMANN udziela na swoje wyroby gwarancji, których długość uzależniona jest od rodzaju zakupionego towaru oraz rodzaju odpowiedzialności. Szczegóły sprawdź w dołączonej karcie gwarancyjnej. Przestrzegaj instrukcji montażu, eksploatacji i konserwacji.

Czas trwanie gwarancji.

Bramy garażowe
  – Pod względem mechanicznym - 2 lata gwarancji.
  – Klient może skorzystać z opcji przedłużenia gwarancji do 5-ciu lat na linki nośne,zawiasy, sprężyny spełniając dwa poniższe warunki:
  – brama wykonuje maksymalnie 5 cykli dziennie ( otwórz/zamknij)
  – w bramie będą wykonywane coroczne płatne przeglądy konserwacyjne, potwierdzone stosownymi wpisami do książeczki gwarancyjnej wg. wytycznych zawartych w "Instrukcji montażu, eksploatacji, konserwacji i demontażu."

Napędy garażowe serii2 oraz szyny prowadzące, a także napędy wjazdowe LineaMatic oraz RotaMatic   – 5 lat gwarancji.
Akcesoria do napędów takie jak: piloty, sterowniki kodowe, fotokomórki itp. - 2 lata.
Uwaga: bramy z napędami elektr. podlegają kontroli (patrz:podstawy kontroli bram)

10 lat gwarancji Hormann oznacza, że producent zapewnia, pod warunkiem prawidłowego i zgodnego z zaleceniami Hormann Polska Sp. z o.o. używania produktu, że:
- w okresie tym będą dostępne części zamienne do produktu i możliwość naprawy produktu,
- możliwe będzie bezpieczne używanie produktu, tj. produkt nie będzie stanowił zagrożenia dla życia lub zdrowia w normalnych warunkach użytkowania,
- bramę będzie można otworzyć i zamknąć,
- produkt będzie produktem bezpiecznym w rozumieniu przepisów o ogólnym bezpieczeństwie produktów.
W pozostałym zakresie spółkę Hormann-Polska Sp. z o.o. i jej klientów obowiązuje cywilnoprawna gwarancja na zasadach opisanych w dokumentach gwarancyjnych, Karcie Przeglądów Gwarancyjnych i Instrukcji Montażu i Obsługi.

Użytkowniku. Sprawdź i przestrzegaj terminów konserwacji zgodnie z instrukcji obsługi swojej bramy! Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych.